Với phong cách đơn giản màu sắc hài hòa cũng như nghệ thuật sắp đặt không gian đã tạo ra một tác phẩm đặc biệt.